Převod souřadnic z textového souboru do bodové třídy prvků – aktualizace

4. 5. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Standardní nástroj Vytvoření bodové vrstvy událostí (Make XY Event Layer). v okně ArcToolbox resp. nástroj Vytvořit třídu prvků > Z tabulky s hodnotami X,Y z kontextové nabídky třídy prvků má omezení na tvar textového souboru (desetinný oddělovač tečka, oddělovač položek čárka) a pracuje pouze se souřadnicemi v podobě desetinných čísel . Problém nastane, když potřebujete převést souřadnice ze souboru, kde je desetinným oddělovačem čárka a oddělovačem položek například tabelátor či jste textový soubor získali třeba exportem z Excelu. Tento problém lze vyřešit editací textového souboru, avšak pokud soubor navíc obsahuje zeměpisné souřadnice ve tvaru „stupně minuty vteřiny“, byla by úprava, tj. přepočet souřadnic na desetinný tvar pracnou záležitostí. Proto Vám nabízíme skript, který uvedené problémy řeší.

Princip činnosti skriptu

Skript na základě uživatelem specifikovaných parametrů (mj. desetinný oddělovač, oddělovač položek, znaky označující stupně, minuty a vteřiny) vytvoří ze vstupního textového souboru pracovní textový soubor, který vyhovuje požadavkům standardního nástroje Vytvoření bodové vrstvy událostí (Make XY Event Layer), pomocí něhož poté vytvoří bodovou třídu prvků.

Download

Stáhněte si importXY.zip, který obsahuje vlastní skript XYtxt2fc.py v jazyku Python, toolbox importXY.tbx s definovaným diaologovým oknem pro snadné spouštění skriptu a sadu testovacích dat.

Instalace

Archiv importXY.zip rozbalte do Vámi zvolené složky. Je důležité, aby kód skriptu i toolbox byly uloženy společně v jedné složce. Pak přidejte toolbox importXY.tbx do okna ArcToolbox. Poklepáním na nástroj Import souřadnic z textového souboru, který naleznete v tomto toolboxu, otevřete dialogové okno, kde vyplníte potřebné parametry. Popis parametrů je uveden v nápovědě v pravé části dialogového okna.

Skript je uživatelům volně k dispozici pro eventuální další úpravy a použití. Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. na tento skript neposkytuje technickou podporu ani neručí za jeho funkčnost a nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé jeho použitím. 

Aktualizace

Byly vyřešeny problémy při převodech souborů, v nichž je oddělovačem položek mezera.
Ke stažení je aktualizovaná verze 2 z 9. března 2010.