Přílohy - využití nové funkce v ArcGIS 10

15. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

ArcGIS 10 přináší novou funkcionalitu v podobě příloh. Pokud máme k dispozici doplňkové soubory (dokumenty různého formátu, fotografie atd.), můžeme je nyní přidat ke každému prvku formou přílohy. Tyto soubory se tak fyzicky uchovávají v geodatabázi. Aby bylo možné doplňkové soubory ke konkrétnímu prvku připojit, je nutné povolit přílohy v konkrétní třídě prvků. Povolení se provádí v katalogovém okně z kontextové nabídky nad danou třídou Přílohy – Vytvořit přílohy. Tímto krokem se v geodatabázi vytvoří nová tabulka s názvem <tridaprvku>__ATTACH, která je formou kompozitní relační třídy svázána s danou třídou prvků. Při smazání prvku v mapě budou tak smazány i všechny přílohy, které byly k prvku připojeny. Tabulka příloh obsahuje atribut DATA datového typu BLOB, ve kterém se přiložené soubory uchovávají. Připojení přílohy k prvku je možné provést pouze v editačním režimu s licencí ArcEditor nebo ArcInfo. Licence ArcView umožňuje pouze nahlížení příloh, které lze provést třemi způsoby: pomocí identifikace prvku, otevřením Správce příloh z kontextové nabídky v tabulce atributů nebo pomocí nástroje HMTL Popup. Pomocí okna Správce příloh lze přiložené soubory ukládat.

Autor: Petr Čejka