Připojení služby WMTS v ArcGIS 10.1 for Desktop Service Pack 1

22. 11. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

S ohledem na ukončení poskytování služby ortofotomapy z portálu CENIA si dovolujeme popsat způsob připojení služby WMTS Ortofoto ČR z portálu ČÚZK.

  • V katalogovém okně otevřete položku GIS Servers a do položky URL zadejte připojovací řetězec http://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ORTOFOTO/WMTService.aspx?
  • Kliknutím na tlačítka Get LayersOK bude do katalogového stromu přidána položka prohlížecí služby WMTS – Ortofoto ČR.
  • Klikněte pravým tlačítkem na nově přidanou službu WMTS, z kontextové nabídky zvolte pro připojení Connect a přidejte vrstvu WMTS do tabulky obsahu aplikace ArcMap.
  • Pokud se Vám nezobrazí žádná data ze služby WMTS, otevřete dialogové okno vlastností vrstvy a přejděte na záložku WMTS.
  • V kategorii General Properties změňte hodnotu parametru Tiling Scheme z hodnoty etrs89:geographic2d:epsg:4258 na hodnotu jtsk:epsg:102067 nebo jtsk:epsg:5514.
  • Potvrďte změnu tlačítkem OK a vyčkejte na zobrazení dat služby.
Autor: Petr Čejka