Připojení veřejných WMS služeb ČÚZK v aplikaci ArcGIS Desktop

29. 7. 2011
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Poznámka úvodem: Následující článek popisuje přidání WMS služeb ČÚZK do prostředí ArcGIS. Rádi bychom vás ale upozornili i na možnost připojení mapových služeb ČÚZK publikovaných v nativním formátu ArcGIS.

Automatizovaný postupPřipojení veřejných WMS

Nejjednodušším způsobem, jak veřejné WMS služby ČÚZK do aplikace ArcGIS Desktop 10 přidat, je využít nástroje, který jsme pro tento účel připravili. Tato drobná utilita po spuštění na lokálním počítači doplní do položky „GIS servery“ příslušné připojovací řetězce a ušetří tím časově náročnější ruční postup. Odebrání těchto položek se provádí prostým smazáním jednotlivých položek z Katalogového stromu.

Ruční připojení konkrétní služby

  • Ve spuštěné aplikaci ArcMap otevřete Katalogové okno a zvolte položku GIS servery.
  • Z uvedené nabídky GIS serverů dvojklikem na „Přidat WMS server“ otevřete dialogové okno pro přidání nového serveru WMS.
  • Do položky URL vložte adresu příslušné WMS služby, kterou si přejete do aplikace přidat. K dispozici je celkem 14 veřejných WMS služeb:

Seznam volně dostupných služeb

Název služby URL služby
Katastrální mapa http://wms.cuzk.cz/wms.asp
SM5V (vektor) http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5V_PUB/WMService.aspx
SM5 (rastr) http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SM5_PUB/WMService.aspx
ZABAGED®  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx
ZM10  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx
ZM50  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM50_PUB/WMService.aspx
DATA200  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx
Správní hranice  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_SPH_PUB/WMService.aspx
Ortofoto  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
Geonames  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEONAMES_PUB/WMService.aspx
Bodová pole  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_BODPOLE/WMService.aspx
Přehledové mapy  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_PREHLEDKY/WMService.aspx
Klady mapových listů  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_KLADY/WMService.aspx
Geografická síť WGS84  http://geoportal.cuzk.cz/WMS_GEOGRSIT/WMService.aspx
  • Po vložení konkrétní adresy do položky URL klikněte na tlačítko Získat vrstvy. Ve spodní části dialogového okna se zobrazí seznam dostupných vrstev a další detaily tohoto WMS připojení.
  • Kliknutím na tlačítko OK se v Katalogovém stromu vytvoří nová položka připojení.
  • Po připojení služby se v Katalogovém stromu zobrazí ikona plus. Kliknutím na ni rozbalte obsah služby, odkud můžete jednotlivé položky přetažením myší přidat do tabulky obsahu aplikace ArcMap

 

Autor: Petr Čejka