Přizpůsobení formuláře Survey123 pomocí URL

12. 4. 2019
  • Webový GIS
  • Další

Pokud chcete přizpůsobit publikovaný formulář Survey123 pro sdílení s různými skupinami uživatelů, můžete definovat vybrané parametry pomocí úpravy URL adresy formuláře. Vybrané parametry se přidají do URL adresy formuláře jako textový řetězec za jeho URL adresou. Řetězec začíná znakem ? a jednotlivé parametry jsou odděleny znakem . Každý parametr se skládá ze dvou částí: jména parametruhodnoty parametru. Jméno parametru a jeho hodnota jsou odděleny znakem =.

Podporované parametry:

Parametr center: umožňuje definovat výchozí polohu bodu u otázky typu geopoint. Zápis musí být v zeměpisných souřadnicích v desetinných stupních a v pořadí zeměpisná šířka, zeměpisná délka. 

center=50.08713,14.43381

Parametr, který umožňuje vyplnit text odpovědi na otázku, je uvozen řetězcem field:, za kterým následuje název pole dle návrhu schématu. Dále následuje znak = a za ním následuje odpověď na otázku. Název pole se musí shodovat s názvem pole v návrhu schématu a je citlivý na velká písmena.

field:field_0=ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Takto vypadá celá adresa průzkumu s definovaným výchozím bodem a předvyplněnou jednou otázkou: 

https://survey123.arcgis.com/share/20e513225382466ea096ee2d977a1b32?center=50.08713,14.43381&field:field_0=ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Pro zobrazení dotazníku přímo v instalované aplikaci Survey123 na telefonu nebo tabletu je možné zapsat cestu k dotazníku v následujícím formátu. V tomto případě je identifikátor formuláře itemID první parametr, a proto je uvozen znakem ?. Další parametry jsou připojeny znakem &.   

arcgis-survey123://?itemID=20e513225382466ea096ee2d977a1b32&center=50.08713,14.43381&field:field_0=ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Při tvorbě formuláře v Survey123 Connect je možné u otázky zakázat editaci, takže uživatel nebude moci předem vyplněnou hodnotu přepsat. Toho je možné využít pro vložení jedinečného identifikátoru dotazníku nebo uživatele z externí databáze. Hodnotu identifikátoru můžete vložit přímo do URL adresy. Odkaz na formulář s upravenými parametry můžete také vložit do vyskakovacího okna ve webové mapě na ArcGIS Online nebo na Portal for ArcGIS. V tomto případě lze vložit do URL adresy formuláře hodnotu atributu dotazovaného prvku. Název atributu vrstvy, ze kterého se přebírá hodnota dotazovaného prvku do URL adresy, se vloží mezi znaky {}. Jak nastavit URL adresu ve vyskakovacím okně naleznete ve článku na blogu ArcGIS

https://survey123.arcgis.com/share/20e513225382466ea096ee2d977a1b32?center=50.08713,14.43381&field:field_0={nazev_atributu_vrstvy}

Další parametry, kterými je možné upravit formulář Survey123, jsou: 

  • skrytí vybraných otázek a součástí průzkumu (hide),
  • přesměrování Survey123 do vlastního portálu ArcGIS Enterprise (portalURL),
  • volba jazyka průzkumu (lang),
  • volba aplikace pro otevření průzkumu (open).

Více informací o dalších možnostech úprav formuláře Survey123 naleznete v článku na blogu Survey123 for ArcGIS.