Proč nejsou po zahájení editace vidět některé vrstvy v okně Vytvořit prvky?

2. 12. 2013
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Pokud se některé vrstvy při editaci nezobrazí v okně Vytvořit prvky, může se jednat o jednu z následujících příčin:

 • Přidání vrstvy do ArcMap až po zahájení editace.
  V tomto případě je potřeba pro tuto vrstvu v okně Vytvořit prvky definovat novou editační šablonu (tlačítko Uspořádat šablonyNová šablona).
 • Třída prvků je uložená v jiné geodatabázi než zbývající třídy prvků.
  Třídy prvků mohu být v jednom editačním režimu editovány jen v rámci jedné geodatabáze. V okně Vytvořit prvky jsou tedy vytvořeny editační šablony jen pro třídy prvků v rámci jedné geodatabáze.
 • Nejsou udělena práva zápisu do geodatabáze s třídami prvků, které chceme editovat.
  Řešením je udělit práva pro zápis do geodatabáze.
 • Vypnutá vrstva v tabulce obsahu (rovněž platí i pro vrstvu, která je vypnutá v rámci skupiny vrstev, popřípadě vypnutí celé skupiny vrstev).
  Zapněte příslušnou vrstvu v tabulce obsahu, případně celou skupinu vrstev.
 • U vrstvy je nastaveno měřítkové omezení, které je mimo hranici aktuálního měřítka nastaveného v ArcMap.
  Pravým tlačítkem klikneme na vrstvu a z kontextové nabídky vybereme příkaz Zvětšit na viditelnost vrstvy. Nebo můžeme měřítkové omezení odstranit.
 • Vrstva obsahuje definici podmnožiny dat, se kterou se neshoduje editační šablona.
  V tomto případě je potřeba upravit vlastnosti editační šablony tak, aby se hodnoty výchozích atributů šablony shodovaly s definicí podmnožiny dat dané vrstvy, eventuálně odstranit podmnožinu dat z vrstvy. 

 

Autor: Petr Čejka