Proč nelze služby ArcGIS Serveru zobrazit v ArcGIS Explorer Online?

27. 12. 2011
  • Serverový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Aby bylo možné služby v ArcGIS Explorer Online zobrazit, musí být rozhraní REST ArcGIS Serveru správně nastaveno a musí být v provozu. Správný stav je možné zkontrolovat pomocí zobrazení webových stránek Adresáře služeb ArcGIS Serveru:

http://<server>/arcgis/rest/services

Je nezbytné, aby bylo dostupné také rozhraní mapové služby. To je možné ověřit tak, že z Adresáře služeb přes název adresáře nebo název mapové služby přejdete k jejímu přístupovému bodu. Vzorová URL pro přístupový bod služby vypadá následovně:

http://<server>/arcgis/rest/services/<nazev adresáře>/<název služby>/MapServer

Pokud je tato stránka z webového prohlížeče přístupná, ale mapová služba se v aplikaci ArcGIS Explorer Online přesto nezobrazuje, je pravděpodobné, že na vzdáleném serveru (poskytovateli) chybí soubor povolující vzdálený přístup k jeho službám. Jedná se buď o soubor clientaccesspolicy.xml, nebo crossdomain.xml. Alespoň jeden z těchto souborů musí být přístupný v základním adresáři webového serveru. Bližší informace ohledně správného formátu těchto souborů je možné nalézt v Technickém článku Esri s číslem 38364.