Procenta ploch

17. 2. 2014
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Procenta ploch – skripty a skriptové nástroje ke článku uveřejněném v časopise ArcRevue 4/2013.

Soubor Procenta ploch (ZIP), v souvisejících informacích, obsahuje zdrojové kódy skriptů v jazyku Python a toolbox s odpovídajícími skriptovými nástroji. Cílem je ilustrace postupů popisovaných v článku a nikoliv poskytnutí univerzálního řešení dané problematiky.
Procenta ploch