Propojení ArcGIS Pro a R

8. 2. 2018
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS Pro 2.0

R-project je programovací jazyk a zároveň volně dostupné prostředí určené pro statistické výpočty a vizualizace. Možnosti využití R jsou velmi široké, a to vzhledem k silné uživatelské základně a balíčkům rozšíření a nadstavbám. Při práci je uživatel obvykle odkázán na příkazový řádek, nicméně existují i grafické editory. Jedním z nich je RStudio, které budeme dále používat.

Stažení R a RStudio

Nejprve je nutné stáhnout samotné R a také RStudio, což je volně dostupné vývojové prostředí pro R. RStudio nám umožní pracovat v R za pomoci komplexní platformy pro psaní kódu a také s přístupem do CRAN (Comprehensive R Archive Network), velmi rozsáhlého repositáře obsahujícího tisíce knihoven. V RStudiu nalezneme také integrovaný nástroj pro zobrazování grafů a další užitečné funkce.

R verze 3.22 a pozdější je možné stáhnout zde: http://cran.cnr.berkeley.edu/bin/windows/base/

RStudio Desktop je možné stáhnout zde: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download3/#download

Pokud vyberete RStudio ve volně dostupné verzi, je třeba splňovat licenční podmínky AGPL v3 – více informací o rozdílech mezi verzemi je pak možné najít zde: https://www.rstudio.com/products/rstudio/#Desktop

Instalace

 • Nejprve standardně spustíme stažený instalační balíček R, zvolíme jazyk instalace a cestu, kam bude R nainstalován.
 • Vybereme verzi, kterou chceme nainstalovat. Budeme-li využívat R pouze na 64bitovém Windows a pouze s ArcGIS Pro, které je také nativně 64bitové, stačí nám zvolit možnost 64-bit User Installation.
 • Na další kartě pro nastavení R, můžeme ponechat zaškrtnutou výchozí možnost NO, která spustí instalaci s automatickým nastavením, a instalaci dokončíme.

I instalaci RStudia zahájíme spuštěním staženého instalačního balíčku. Vybereme, kam se RStudio nainstaluje, a instalaci dokončíme.

Nyní máme všechny komponenty nainstalovány a můžeme pokračovat samotným propojením ArcGIS Pro a R.

Propojení ArcGIS Pro a R

 • Spustíme ArcGIS Pro a po otevření úvodní obrazovky stiskneme tlačítko About ArcGIS Pro

 • V nabídce klikneme na Možnosti a v rámci nastavení vybereme kartu Geoprocessing.
 • V části Podpora R-ArcGIS vybereme v rozbalovacím menu jednu z automaticky detekovaných instalací R.
 • Pod řádkem s cestou k instalačnímu balíčku vidíme varování, že je nutné nainstalovat integrační balíček. Zde stačí kliknout na tlačítko vedle upozornění a zvolit položku Instalovat z internetu.

 • V dalším kroku se objeví výzva, že se daný balíček bude instalovat, kterou potvrdíme.
 • Následně se objeví okno informující o postupu instalace, a je-li vše správně dokončeno, je možné okno zavřít. Na místě, kde před chvíli byla zobrazena výzva k instalaci, je nyní informace, že daný balíček arcgisbinding v uvedené verzi je nainstalován. Instalace je tím ukončena.

Poznámka: Občas je nutné kliknutím na tlačítko vedle verze balíčku arcgisbinding zkontrolovat, zda neexistuje novější verze daného balíčku.

Nastavení na straně RStudia

Otevřeme RStudio a v konzoli zadáme příkaz library(arcgisbinding), který načte knihovnu propojení mezi ArcGIS Pro a R.

Dále zadáme příkaz arc.check_product(), který ověří nainstalovanou verzi a licenci produktu ArcGIS Pro.

Tím se propojení R s aktuálně otevřeným projektem dokončí a můžeme do RStudia načítat soubory shapefile, třídy prvků z geodatabáze a tabulky příkazem: promenna_R <- arc.open(path = 'cesta ke třídě prvků')