Read-only mód v ArcGIS Enterprise 10.8

16. 4. 2020
  • Serverový GIS
  • ArcGIS 10.8

V ArcGIS Enterprise je od verze 10.8 možné zapnout read-only mód, který umožní administrátorům zmrazit nastavení a obsah k určitému časovému okamžiku. Toto nastavení ovlivní Portal for ArcGIS, federovaný ArcGIS Server a ArcGIS Data Store.

Read-only mód nezabraňuje v přístupu k obsahu a umožňuje provádění některých operací, uživatelé ArcGIS Enterprise tak mohou stále prohlížet obsah Portálu. Hlavním přínosem této funkcionality je snížení pravděpodobnosti ztráty dat při upgrade systému, změně nastavení systému a nebo vytváření záloh systému.

Postup nastavení read-only módu

  • Přihlásíme se administrátorským účtem Portálu do ArcGIS Portal Directory na URL adrese https://webadaptorhost.<doména>.cz/<jméno web adaptoru>/portaladmin.
  • Klikneme na ModeUpdate.

  • Nastavíme Read Only na True. Můžeme zde také nastavit zprávu uživateli, která se zobrazí v případě, kdy se pokusí vytvořit, modifikovat nebo smazat nějaký obsah na Portálu. Pokud nenastavíme žádnou zprávu, zobrazí se výchozí zpráva: „ArcGIS Enterprise is currently in read-only mode. Contact your administrator for further assistance.“

Pro vypnutí read-only módu a navrácení ArcGIS Enterprise do původního stavu nastavíme parametr Read Only na False.

Autor: Petr Čejka