Řízené mapové listy aneb využití "MapBook" v ArcGIS 10

20. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Uživatelé, kteří byli zvyklí využívat nadstavbu MapBook ve starší verzi systému ArcGIS, mohou nyní ve verzi 10 využívat této funkcionality implementované přímo do základního systému pod názvem Řízené mapové listy. Princip spočívá ve využití konkrétní vrstvy jako řídící, která určuje klad nebo spíše rozsah jednotlivých mapových listů. Cílem této funkcionality není jen možnost vytvářet mapovou sérii z jednoho dokumentu, ale mít zároveň možnost kdykoli dynamicky upravovat nebo měnit řídící vrstvu. Řízené mapové listy lze aktivovat na stejnojmenné nástrojové liště v aplikaci ArcMap stiskem ikony Nastavení a zaškrtnutím příslušného pole Zapnout.

Řízené mapové listy

Kromě základní definice řízených mapových listů určující jednak řídící vrstvu a pole názvu a označení, lze na záložce Rozsah nastavit o přesah území při okrajích. Pokud tabulka obsahu neobsahuje žádnou vrstvu, kterou by bylo možné využít jako řídící, obsahuje ArcToolbox nástroje pro její vytvoření: Klad mapových listů, Klad mapových listů pro liniové prvky. Druhý jmenovaný nástroj, jak již z názvu vyplývá, je vhodný zejména pro tvorbu kladu listů podél liniových objektů, např. řek. Zatím málo známá výhoda řízených mapových listů se projevuje při použití přehledky definované použitím druhého datového rámce. Řídící vrstva sleduje konkrétní prvky, které determinují rozsah daného listu, a této vlastnosti se využívá pro přesné určení zájmového území. Následující obrázek demonstruje využití přehledky (a) při standardním přiblížení na prvek; (b) při využití funkce řízených mapových listů.

(a)

Řízené mapové listy

(b)

Řízené mapové listy

 

Autor: Petr Čejka