Rychlost připojení WMS Ortofoto ČR z portálu ČÚZK

6. 12. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

S ohledem na ukončení poskytování služby ortofotomapy z portálu CENIA jsme popsali způsob připojení služby WMTS Ortofoto ČR z portálu ČÚZK. Alternativou k připojení služeb WMTS, zejména u starších verzí klientů (9.x/10.0), je možnost využití prohlížecí služby WMS Ortofoto.

Množství webových mapových služeb podporuje různé grafické formáty, například PNG nebo JPEG. Pokud podporuje služba WMS formát PNG, klient ArcMap bude tento formát vyžadovat jako výchozí. Důvodem je fakt, že PNG nesnižuje obrazovou kvalitu a současně podporuje průhlednost. Nevýhodou naproti tomu je vyšší velikost souboru a dopad na rychlost ve smyslu pomalejšího stahování dat ze serveru. Signifikantního zrychlení lze docílit použitím formátu JPEG, jehož velikost je (v případě ortofota) v porovnání s PNG výrazně nižší. Současně ale formát JPEG nepodporuje průhlednost.

Vzhledem k tomu, že možnost PNG byla na straně WMS ČÚZK odebrána, může se při otevření mapového dokumentu s uloženou vrstvou WMS Ortofoto z ČÚZK zobrazit prázdná vrstva bez dat. To se týká klientů verze ArcMap 10.0/10.1. Pokud tato skutečnost nastane, lze formát WMS služby změnit ve vlastnostech vrstvy (záložka Pokročilá nastavení – Formát vrstvy obrazu):

U starších verzí (9.x), pokud formát PNG není dostupný a je k dispozici pouze JPEG, je formát změněn automaticky (data budou zobrazena při otevření mapového dokumentu).

Pokud je k WMS službě přistupováno programově s vlastním sestavením URL adresy, je nutné příslušný parametr FORMAT=image/png změnit na FORMAT=image/jpeg. Při ponechání formátu PNG ve vlastním URL bude server nadále data vracet v tomto formátu.