Seriál videoseminářů technické podpory – díl druhý

1. 6. 2015
  • Serverový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.3

V druhém díle videoseriálu technické podpory Vás seznámíme s možnostmi úpravy obsahu podkladových map v prostředí ArcGIS Online. Naučíme se, jak nastavit vlastní výchozí podkladovou mapu a dozvíme se, k čemu slouží skupiny uživatelů.