Seriál videoseminářů technické podpory – díl třetí

8. 6. 2015
  • Serverový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.3

V třetím díle videoseriálu technické podpory se seznámíme s mobilní aplikací Collector for ArcGIS. Naučíme se, jak pro aplikaci Collector for ArcGIS připravit projekt a jak se s ní na mobilním zařízení následně pracuje.