Shlukování bodových symbolů na ArcGIS Online

6. 9. 2018
  • Webový GIS

ArcGIS Online umožňuje shlukovat bodové symboly, které se nacházejí blízko sebe, což může mapy s mnoha bodovými prvky značně zpřehlednit a zrychlit. Pro jednotlivé shluky bodů lze také nastavit vyskakovací okno.

  • Do webové mapy v Mapovém prohlížeči na ArcGIS Online přidáme bodovou vrstvu a klikneme na ikonu Shlukování bodů. Shluky se ihned vytvoří a jejich rozsah záleží na velikosti míry shlukování.

  • Zaškrtávacím tlačítkem Povolit shlukování zapínáme a vypínáme shlukování bodů. Posuvníkem pod touto možností pak nastavíme míru shlukování.

  • Vyskakovací okno se zobrazí po kliknutí na shluk bodů. Nastavení tohoto okna je možné otevřít kliknutím na tlačítko Nakonfigurovat shlukování vyskakovacích oken.

  • Zobrazení vyskakovacího okna můžeme povolit nebo zakázat v horní části této nabídky.
    • Obsahem vyskakovacího okna může být buď Seznam atributů polí nebo Vlastní zobrazení atributů. Pokud zvolíme Vlastní zobrazení atributů, je možné konfigurovat vyskakovací okno pomocí editoru. Ve vyskakovacím okně shluku bodů pak můžeme použít atributy počet prvků ve shluku nebo převažující hodnotu atributu, pokud jsou původní body symbolizovány dle nějakého atributu.

Autor: Adam Chrumko