Síťové analýzy v ArcGIS Online

2. 12. 2013
  • Serverový GIS
  • Další

Síťové analýzy ArcGIS Online využívají data NAVTEQ, která obsahují informace o silniční síti za více než 100 zemí včetně ČR. Na obrázku vpravo je uveden příklad nastavení analýzy časové dostupnosti od lokalit železničních stanic – zjišťujeme, do jaké vzdálenosti se dostaneme po silniční síti za 5 minut. Pro zpřesnění výsledku lze využít zohlednění obvyklých dopravních podmínek v daný čas konkrétního dne v týdnu.

síťové analýzy na ArcGIS Online

Výstupem této analýzy je vrstva polygonů, které se mohou navzájem překrývat, v místech prolnutí spojit (a vytvořit tak jeden velký celek), nebo v místech prolnutí rozdělit a současně nepřekrývat. Výstupní vrstva je uložena v rámci úložiště Můj obsah daného uživatele jako feature služba, kterou lze sdílet s ostatními, a využít ji tak i v jiné mapě apod.

Síťové analýzy v ArcGIS Online