Smazání REST cache pomocí admin token

6. 12. 2010
  • Serverový GIS
  • ArcGIS 10.0

Funkce, kterou je pro toto vymazání ve verzi 10 ArcGIS Serveru možno využít, používá pro ověření uživatele předem vygenerovaný token. Token je možné získat na stránce:

http://<server>/arcgis/rest/admin/generateToken

Uživatelské jméno se tradičně vyplňuje včetně příslušné domény, popřípadě názvu lokálního počítače. Uživatel, který o token žádá, musí být ze skupiny agsadmin. Vygenerovaný token lze následně používat pouze po nastavenou dobu platnosti.

O smazání REST cache rozhraní je možné Server zažádat odesláním požadavku GET s URL podle vzoru:

http://<server>/arcgis/rest/admin/cache/clear?f=json&token=<token>

Výsledkem je v případě úspěšného vymazání odpověď ve formátu JSON {"successs":"true"}. V případě chyby, např. neplatného tokenu, dojde k vrácení jedné z HTML chybových hlášení.

Je zřejmé, že takovýto způsob mazání cache je možné použít ve všech programovacích jazycích umožňujících odeslání dotazu GET.