Správa organizace na ArcGIS Online – část druhá

4. 10. 2019
  • Serverový GIS
  • Webový GIS

Tento článek se opět zaměří na správu organizace na ArcGIS Online. V předchozím dílu jsme se věnovali hlavně samotnému nastavení organizace a přidávání členů. Dnes se zaměříme na správu uživatelů, licencí a obsahu. 

Hromadná správa licencí uživatelů 

Licence v organizaci je možné spravovat z panelu Organizace – Licence, kde zvolíme licenci a klikneme na Spravovat. Následně můžeme vybrat členy, kterým budeme chtít licenci přiřadit. Pokud chceme licence zpřístupnit třeba kolegům pracujícím na projektu v konkrétní skupině, můžeme přes Filtr v pravém horním rohu zvolit příslušnou skupinu. Z té můžeme vybrat jen některé členy, nebo naopak vybereme všechny členy skupiny kliknutím na Spravovat vše na stránce

Spravovat licence lze i z panelu Členové. I zde můžeme vybrat více členů a k filtrování využít skupiny, role či další parametry. Výhodou přidělování nebo odebírání licencí tímto způsobem je, že je možné spravovat více druhů licencí najednou. 

Během přiřazování máme možnost informovat členy e-mailem o nových licencích.

Předávání obsahu uživatelům 

Díky skupinám mají uživatelé přístup k položkám, které jsou se skupinou sdíleny. Můžeme vytvořit také kopii referencovanou na zdrojová data, kterou budou mít uživatelé ve svém vlastním obsahu. Tu vytvoříme kliknutím na Vytvořit vrstvu zobrazení v přehledu položky (hostovaná vrstva prvků). U takto uložené vrstvy si každý uživatel může vytvořit vlastní symbologii, filtr či další úpravy, a přitom pracovat s daty, které se odkazují na  původní hostovanou vrstvu prvků. 

Principem práce ve webovém GIS je možnost hromadného přístupu ke stejným datům, a tím zamezení duplikace dat. Pokud by však administrátor potřeboval vytvořit kopii dat na ArcGIS Online, má dvě možnosti. Pro jednorázovou činnost může například data stáhnout a publikovat znovu na portál třeba z ArcGIS Pro. Můžeme však také využít doplňkovou webovou aplikaci od Esri s názvem ArcGIS Online Assistant dostupnou na adrese https://ago-assistant.esri.com. Zde po přihlášení klikneme v horní liště na I want to..., a dále na Copy content. Dále můžeme vybírat mezi kopírováním položky do svého obsahu nebo do obsahu jiného uživatele našeho portálu. Pokud zvolíme typ kopírování Full, bude například z hostované služby vytvořena identická hostovaná služba s vlastními daty. Jedinou podmínkou je udělit nové položce originální název. Pokud by duplikování dat mělo probíhat pravidelně či ve větším množství, je vhodné využít možností ArcGIS API for Python, konkrétně funkci clone_item

Administrátor organizace má také právo spravovat všechny položky uživatelů. Může tak změnit majitele webové mapy i všech aplikací, které jsou s touto webovou mapou spojeny. Změnu vlastnictví jedné nebo i více položek je možné provést na kartě Organizace – Členové kliknutím na daného člena a tlačítko Spravovat položky. V obsahu uživatele pak můžeme vybrat položky a tlačítkem Změnit vlastníka je přesunout jinému uživateli.

Mazání uživatelů na ArcGIS Online 

Smazání uživatele může na první pohled vypadat jako jednoduchý úkon. Provést jej můžeme opět na záložce Členové. Po kliknutí na více možností u vybraného člena stačí kliknout na Odebrat člena a daný uživatel bude odstraněn z organizace. Na první pohled jednoduché. Pokud však uživatel vlastní jakoukoli licenci nebo položku ve svém obsahu, byť jedinou, odstranění nebude povoleno. V takovém případě můžeme člena maximálně deaktivovat, a to do té doby, než si s jeho obsahem a licencemi poradíme. Licence již hromadně odebrat umíme, stejně tak víme, jak spravovat uživatelův obsah. 

Hromadné mazání členů 

V některých organizacích, jako jsou například univerzity, však potřebuje administrátor spravovat větší množství uživatelů najednou, a to včetně jejich mazání. V takovém případě jej čeká buď velké množství manuální práce s odstraněním obsahu uživatelů a vracením licencí, nebo může využít možností ArcGIS API for Python. Inspirací pro takové úkony může být skript přiložený v Souvisejících informacích tohoto článku. Daný skript využívá modulu GIS pro připojení do organizace a pracuje jen s uživateli předem zvolené administrativní skupiny. Následně maže veškerý obsah uživatelům skupiny, vrací jejich licence zpět do organizace a v posledním kroku skript smaže samotné uživatele. Takový skript může administrátorovi jeho práci velice usnadnit, je však důležité mít na paměti, že změny takto provedené jsou nevratné, což je důležité zejména pracujeme-li s reálným obsahem uživatelů.

Autor: David Novák