Správa organizace na ArcGIS Online – část první

27. 9. 2019
  • Serverový GIS
  • Webový GIS

Prostředí ArcGIS Online se neustále vyvíjí a rozšiřuje své možnosti. S tím se zvyšuje i potřeba administrátorů efektivněji spravovat organizaci. Právě tomu se budeme věnovat v následujících dvou článcích. Některé tipy využijete i v prostředí Portal for ArcGIS, a tak článek doporučujeme i pro administrátory ArcGIS Enterprise.

Nastavení organizace

Nejzásadnější změny se provádějí v nastavení celé organizace (Organizace – Nastavení). Zde je možné spravovat celý portál od podkladových map až po zabezpečení celé organizace.

Nastavení vlastních podkladových map pro organizaci

Aby uživatelé ArcGIS Online, desktopových, mobilních i webových aplikací mohli využívat vlastní soubor podkladových map, můžeme nastavit vybranou galerii podkladových map jako výchozí pro celou organizaci. Tuto galerii tvoří předem založená skupina, do které byly nahrány webové mapy, které budeme chtít využít jako podkladové. V nastavení organizace následně můžeme kliknout na kartu Mapa a zde zvolit skupinu s vlastními podkladovými mapami. Volitelně můžeme do skupiny přidat i podkladové mapy Esri. Dále můžeme zvolit výchozí podkladovou mapu a případně i výchozí rozsah, který se v mapě zobrazí. Nově otevřené či založené mapy se pak budou otevírat například přímo nad Českou republikou. Více podrobností naleznete ve videu Práce s podkladovými mapami.

Skupiny a role členů organizace

Do uživatelských skupin nyní můžeme přidávat členy přímo z nastavení organizace a není nutné do nich nejprve vstupovat. V nastavení organizace na záložce Skupiny můžeme jednotlivé členy filtrovat podle mnoha parametrů, jako je členství v určité skupině, role nebo jen podle jména, a přidávat členy hromadně do jedné či více skupin.

Role členů určují práva jednotlivých členů organizace a tvoří tak důležitou a užitečnou součást správy uživatelů. Pokud v nastavení organizace klikneme na kartu Role, máme na výběr buď vytvoření vlastní role, nebo můžeme role přiřazovat jednotlivým uživatelům. Vytvořit vlastní roli můžeme kliknutím na tlačítko Vytvořit roli. Následně vyplníme vhodný název, popis a zvolíme, s jakými typy uživatelů má být role kompatibilní. Nakonec nastavíme požadovaná oprávnění. Vhodnou kombinací oprávnění můžeme vytvořit role jako například: Editor s možností sdílet obsah jiným uživatelům nebo Pokročilý uživatel spravující licence produktů svým kolegům.

Výchozí hodnoty nového člena

Pokud přidáváme do organizace nové uživatele, můžeme pro ně nastavit některé výchozí parametry. Tím se proces přidávání uživatelů zjednoduší a zároveň můžeme zabránit např. opomenutí vytvoření limitu pro čerpání kreditů u nového člena. Nastavení provedeme kliknutím na Výchozí hodnoty nového člena, kde definujeme parametry pro nově přidávané členy včetně typu uživatele, role, přiřazených licencí softwaru, skupin, výchozích kreditů a přístupu na weby Esri.

Kredity v organizaci

Pro hromadnou správu kreditů v organizaci slouží záložka Kredity. Zde je možné, po kliknutí na tlačítko Spravovat rozpočet, nastavovat hromadně (po skupinách, rolích či jen konkrétních jménech) limit čerpání kreditů u vybraných uživatelů.

Zabezpečení

Administrátor organizace může na portálu nastavit i velmi komplexní bezpečnostní politiku organizace. Podívejme se na některá základní nastavení, která můžete pod tlačítkem Zabezpečení nalézt.

V části Sdílení a vyhledávání lze nastavit, zda uživatelé mohou sdílet data organizace veřejně nebo zda bude povolené sdílení na sociální sítě. Můžeme také konfigurovat, jestli členové organizace mohou vyhledávat obsah i mimo vlastní organizaci.

Důležitou vlastností, kterou lze v Zabezpečení nastavit, je využití bezpečnostního protokolu HTTPS pro celou organizaci. Předtím než aktivujeme přístup do organizace pouze přes protokol HTTPS, musíme ověřit, že aplikace či webové mapy neobsahují služby, které využívají nešifrovaný protokol HTTP.

Další možností zabezpečení je definice Zásad ohledně hesel, kde definujeme například délku platnosti hesla uživatele nebo jaké znaky musí hesla uživatelů obsahovat.

V záložce Přihlášení prostřednictvím sociálních sítí můžeme uživatelům povolit využití přihlašovacích údajů ze sociálních sítí, jako je Facebook, nebo pomocí účtů Google.

V některých případech může být důležité umožnit přihlašování do ArcGIS Online pomocí Enterprise (celopodnikových) přihlašovacích údajů. V záložce Celopodnikové přihlašovací údaje můžeme nastavit federaci identit navázáním důvěryhodnosti mezi poskytovatelem podnikových identit (např: Active Directory) a službou ArcGIS Online. Oba poskytovatelé si poté budou vyměňovat informace pomocí webového protokolu SAML2.

Další informace o zabezpečení naleznete v odkazu na dokumentaci v souvisejících informacích.

Založení nové administrativní skupiny

Uživatelské skupiny nejčastěji slouží ke sdílení specifického obsahu konkrétním uživatelům, a to zejména obsahu, který nechceme, aby byl sdílen se všemi uživateli organizace. Uživatelé ve skupinách mohou sdílet data mezi sebou, a tím spolupracovat při řešení komplexních pracovních úkonů. Pro administrátora mají skupiny však ještě další výhodu, umožňují totiž správu velkého počtu uživatelů jen v několika krocích. Takovéto skupiny se nazývají administrativní.

Založení administrativní skupiny:

  • Na horním panelu klikneme na Skupiny a zvolíme Vytvořit skupinu.
  • Zadáme vhodný název, souhrn a klíčová slova pro nalezení skupiny.
  • V dalším kroku určíme, kdo si může skupinu zobrazit.
  • Zadáme, kteří uživatelé se mohou do skupiny přidávat. (U administrativní skupiny je vhodné zvolit možnost Pouze uživatelé pozvaní správcem skupiny.)
  • V dalším kroku vybereme, zda bude obsah do skupiny přidávat jen vlastník a správce skupiny, nebo všichni členové.
  • Můžeme nastavit, zda členové skupiny uvidí seznam členů, nebo ne.
  • Pro administrátora je důležitá možnost Administrativní skupina. Díky této možnosti nebudou moci členové skupinu opustit, a my tak máme přehled, v jaké skupině se členové nacházejí.

Hromadné přidání uživatelů do organizace

Členy do organizace můžeme přidávat přes záložku Organizace kliknutím na tlačítko Členové. Můžeme je přidat jednotlivě i hromadně přes soubor CSV, ten může vypadat následovně.:

Nový člen organizace bude mít výchozí práva a nastavení, která jsme zadali v sekci Výchozí hodnoty nového člena. Během přidávání členů můžeme licence, kredity, role i typ uživatelů přidávaným členům libovolně upravovat nezávisle na výchozím nastavení organizace. Nově přidávané členy můžeme přiřadit do dříve vytvořených administrativních i standardních skupin již během vytváření. Podrobněji se tématu věnuje článek Hromadné přidávání členů organizace ArcGIS Online ze souboru, který naleznete v Souvisejících informacích.

Autor: David Novák