Tipy pro editaci v ArcGIS Pro

2. 5. 2018
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.1

V ArcGIS Pro se setkáte s některými odlišnými vlastnostmi editace oproti aplikaci ArcMap. Patří mezi ně například toto chování vrstev:

  • Vrstva je po přidání do mapy ihned editovatelná.

Tuto vlastnost lze upravit v nastavení projektu na záložce Editace. Na této záložce lze také ovlivnit řadu dalších vlastností editace a ukládání změn. Pokud deaktivujeme možnost Povolit ve výchozím nastavení editaci nově přidaných vrstev, budeme muset povolit editaci u každé vrstvy zvlášť.

  • Při editaci neverzované vrstvy z databáze SDE se provedené změny ukládají automaticky hned po provedení editace bez možnosti odvolání změn.

Automatické ukládání editace u neverzovaných dat databáze vychází z jiného chápání transakcí v ArcGIS Pro. Každá jednotlivá editace je zde samostatnou transakcí. Aby uživatel nemusel každou editaci zvlášť ukládat či odvolávat, je uložení změn provedeno automaticky, bez ohledu na nastavení automatického ukládání. U neverzovaných dat není možný přesun zpět ve stromu stavů, jako tomu je u verzovaných dat, a tedy neexistuje možnost odvolání provedených změn.

Autor: Martin Král