Tipy pro export dat do CAD

10. 1. 2012
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3

Pro konverzi dat do CAD formátů (V8 DGN, DWG, DXF) využívá systém ArcGIS nástroj Export do CAD (Export to CAD) z ArcToolbox. Tento nástroj neobsahuje ve svém dialogovém okně příliš širokou paletu možností úprav výstupního CAD, ale naproti tomu dokáže rozpoznat tzv. rezervovaná CAD pole, kterými lze ovlivnit výstupní vzhled našeho CAD souboru. Rezervovaná CAD pole nejsou nic jiného, než atributová pole používající se pro nastavení vlastností CAD souboru (pro geometrii, vrstvy, text nebo uživatelsky definované atributy).

Na níže uvedeném obrázku je zobrazen obecný postup uživatelských úprav pomocí rezervovaných CAD polí. Po přidání rezervovaného pole provedeme jeho naplnění příslušnými hodnotami a následně takto upravená data nastavíme jako vstup do nástroje Export do CAD (Export to CAD). Seznam rezervovaných CAD polí můžete najít v nápovědě pro ArcGIS Desktop 10.


Export dat dp CAD

V následující sekci si předvedeme tři praktické ukázky úpravy výstupního CAD (DWG) souboru:

Změna symbologie liniové vrstvy - změna barvy, šířky a typu linie.

 • Přidáme rezervovaná CAD pole:
  • Color(celé číslo krátké): barva linie
  • EntLineWt(celé číslo krátké): šířka linie
  • Linetype(textový řetězec): typ linie
 • Pomocí Kalkulátoru polí (Field Calculator) naplníme následujícími hodnotami.


Změna symbologie

Převod atributu vrstvy jako CAD text - převod parcelního čísla uloženého jako atribut v polygonové vrstvě parcel na text v CAD.

 • Nejprve převedeme polygonovou vrstvu na bodovou pomocí nástroje Prvky na body (Feature to Point) tak, abychom získali polohu pro zobrazení textu.
 • Přidáme rezervovaná CAD pole:
  • CADType(textový řetězec): typ entity pro přidružené pole TxtValue
  • TxtValue(textový řetězec): pole, do kterého zkopírujeme hodnoty atributu, které se v CAD zobrazí jako text
  • TxtHT(celé číslo krátké): určuje velikost písma
 • Pomocí Kalkulátoru polí (Field Calculator) naplníme následujícími hodnotami.

Převod atributu vrstvy jako CAD text

Export atributů jako AutoCAD blok - umožnuje převést atributy dané vrstvy do CAD jako blok. Tímto způsobem můžeme zpřístupnit námi definované atributy ve formátech systému ArcGIS do CAD formátů tak, že je uživatelé mohou editovat v CAD a následně zpětně transformovat do systému ArcGIS. Pro danou úlohu je klíčová především tvorba vzorového souboru (seed file), který uchovává definici AutoCAD bloku. Postup tvorby vzorového souboru je popsán v nápovědě pro ArcGIS Desktop 10.

 • Vytvoříme vzorový soubor s definicí AutoCAD bloku.
 • Přidáme rezervovaná CAD pole:
  • CADType(textový řetězec): typ entity pro přidružené pole RefName
  • RefName(textový řetězec): nese jméno AutoCAD bloku definovaného ve vzorovém souboru
 • Pomocí Kalkulátoru polí (Field Calculator) naplníme následujícími hodnotami.

Export atributů jako AutoCAD blok