Tipy pro použití Vyrovnání barev (Color Balancing) u mozaikové datové sady

8. 12. 2014
 • Desktopový GIS
 • ArcGIS 10.0
 • ArcGIS 10.1
 • ArcGIS 10.2
 • ArcGIS 10.3
 • Vyrovnání barevVyrovnání barev je nejjednodušší provádět přes okno Barevné korekce (Color Correction), které je nutné přidat přes nabídku Přizpůsobit (Customize Mode).
 • Vyrovnání barev je velmi specifické a závislé na používaných datech. Nastavení parametrů pro vyrovnání barev je nejlepší vždy vyzkoušet pro daná data a upravit ho pro danou úlohu.
 • Metoda Přechodu barev (Dodging Method) většinou poskytuje nejlepší výsledky. Tato metoda nabízí pět různých povrchů pro barevnou korekci.
 • Pokud se rastry výrazně liší např. vlivem různého krajinného pokryvu, zkuste použít typ povrchu Mřížka barev (Color grid).
 • Použití cílového rastru má podstatný vliv na výsledek, proto jej volte velmi pečlivě, a to zejména pokud je výrazný rozdíl mezi mozaikovou datovou sadou a cílovým rastrem.
 • Použitím nejvyšší úrovně přehledu (overview) jako cíle pro barevnou korekci mozaikové datové sady lze udržet původní barevné rozložení.
 • Pokud použijete masku nebo cílový rastr, vždy se ujistěte, že pokrývá celé území (tedy všechny rastry mozaikové datové sady).


 

Autor: Petr Čejka