Tipy pro práci s atributy v ArcGIS 10

22. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

1. Primárně zobrazované pole

Primárně zobrazované pole je možné od verze 10 sestavit i formou výrazu. Výraz ve zvoleném jazyce (VBScript, JScript) se sestavuje stejným způsobem jako výraz pro popisek. Výhod může mít tato novinka hned několik. První výhodou je vyšší informační hodnota tohoto pole (získaná například nástrojem Identifikovat). Pokud jsme ve starší verzi ArcGIS chtěli využít pro primárně zobrazované pole hodnoty z více polí, bylo nutné přidat nový atribut a údaje do něj ze dvou polí spojit. Odtud plyne druhá nesporná výhoda, neboť sestavením výrazu z více polí nedochází k zatěžování datového modelu.

2. Pole a atributová tabulka

Zcela nového kabátu se ve verzi ArcGIS Desktop 10 dostalo záložce Pole ve vlastnostech vrstvy. Záložka je uzpůsobena tak, aby bylo evidentní pořadí polí v atributové tabulce a zároveň byla k dispozici konfigurace konkrétního pole. Změna pořadí atributů na této záložce nemá vliv na pořadí polí ve zdroji dat (databázi), ale udržuje se na úrovni mapového projektu. Na této úrovni lze nově spravovat i viditelnost, zvýraznění a editovatelnost atributů. Nastavení na této záložce ovlivňuje i podobu a chování atributové tabulky. Mimo to se atributové tabulky neotevírají každá vždy v samostatném okně, ale pokud je jedna atributová tabulka již otevřena, bude do stejného okna přidána i další otevíraná atributová tabulka. Přepínání mezi tabulkami se provádí pomocí záložek ve spodní části dialogového okna. Pokud uživatel vyžaduje nahlížet na více atributových tabulek současně, lze toho docílit uspořádáním tabulek pod tlačítkem Možnosti. Nabídka umožňuje uspořádat tabulky horizontálně nebo vertikálně.

 

Autor: Petr Čejka