Tipy pro využití grafických elementů

19. 12. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Grafické elementy jsou v aplikaci ArcMap nejčastěji reprezentovány jako body, linie, polygony a textové elementy, které jsou vytvořeny pomocí lišty Kreslení (Draw) a jsou uloženy v rámci mapového dokumentu. Jejich využití je především pro doplnění obsahu samotné mapové kompozice, ale můžeme je využít i k jiným účelům, jako je například ořez zájmového území polygonovou vrstvou. Právě vytvoření této polygonové vrstvy bývá často zdlouhavou záležitostí – založení nové třídy prvků (popř. shapefile) v aplikaci ArcCatalog (nebo v katalogovém okně ArcMap), dále spuštění editaci a vytvoření příslušného polygonu. Pomocí grafických elementů můžeme tuto úlohu redukovat na dva kroky:

  • Nakreslit daný polygon pomocí nástrojů v liště Kreslení (Draw)
  • Převést grafiku na prvky... (Convert Graphics To Features...)

Tipy pro využití grafických elementů

Právě pomocí příkazu Převést grafiku na prvky… vytvoříme z naší polygonové grafiky třídu prvků, která může sloužit jako vstupní ořezávací vrstva pro nástroj Ořez (Clip).

Další úlohu, kterou můžeme pomocí příkazu Převést grafiku na prvky… vyřešit, je převod anotací uložených
v mapovém dokumentu do anotační třídy uložené v geodatabázi. V případě, že se v mapovém dokumentu vyskytují mapové anotace, přibude v rozbalovacím seznamu možnost „Textová grafika“, která zajistí převod textových elementů do anotační třídy uložené v geodatabázi. Rovněž je možné nastavit i příslušné referenční měřítko, pro které se anotace mají generovat.

Převést grafiku na prvky

 

Autor: Petr Čejka