Ukázka aplikace modulu arcpy pro změnu datového zdroje mapového dokumentu

13. 12. 2011
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Představme si situaci, kdy jsme provedli migraci dat z osobní geodatabáze do souborové geodatabáze a potřebujeme opravit (aktualizovat) cesty k vrstvám v mapovém dokumentu, který se odkazoval do osobní geodatabáze. V tomto mapovém dokumentu jsou navíc obsaženy i SQL příkazy pro definici podmnožin v jednotlivých vrstvách, které jsou rozdílné v syntaxi podle typu úložiště – SQL syntaxe v osobní geodatabázi uzavírá jména atributových polí do hranatých závorek [jmeno_pole], zatímco SQL syntaxe v souborové geodatabázi do dvojitých uvozovek “jmeno_pole”. Kdybychom v tomto případě chtěli použít GUI rozhraní k aktualizaci cest zdrojových dat (funkce Nastavení zdroje (zdrojů) dat...), nedošlo by ke korektní opravě datových zdrojů z důvodu zachování SQL syntaxe pro osobní geodatabázi v mapovém dokumentu.

Výše uvedenou situaci můžeme elegantně vyřešit pomocí následujícího python skriptu:

Ukázka aplikace modulu arcpy pro změnu datového zdroje mapového dokumentu

Značnou výhodou používání skriptů je především jejich snadná modifikace (např. pokud budeme chtít provést opačnou migraci dat) a rovněž i možnost dávkového zpracování (oprava všech MXD odkazujících se do osobní geodatabáze). Inspiraci a řadu vzorových skriptů pro práci s datovými zdroji můžete najít v samotné nápovědě pro ArcGIS Desktop 10.