V pásu karet MS Office se nezobrazuje karta Esri Maps

2. 12. 2013
  • Desktopový GIS
  • Další
  • Klikněte na záložku Soubor v pásu karet.
  • Klikněte na Možnosti.
  • Vyberte položku Doplňky z levého panelu dialogového okna. V zobrazených doplňcích najděte Esri Maps for Office, které by měly být zobrazeny jako Neaktivní doplňky aplikací.
  • Ve spodní části dialogového okna nastavte pomocí rozbalovacího menu nastavení Spravovat, kde zvolte položku Doplňky modelu COM a klikněte na tlačítko Přejít.
  • V dialogovém okně Doplňky modelu COM zaškrtněte pole u položky Esri Maps for Office a potvrďte tlačítkem OK. Nyní by se již měla záložka Esri Maps v pásu karet zobrazit.

Esri Maps for Office

Poznámka: Pokud stále nedošlo k zobrazení Esri Maps v pásu karet, bude potřeba zvolit z rozbalovacího menu nastavení Spravovat položku Zakázané položky a kliknout na tlačítko Přejít. V dialogovém okně Zakázané položky je potřeba zvolit možnost Povolit pro volbu Esri Maps for Office a poté restartovat Excel či PowerPoint. Nyní by již mělo dojít k zobrazení záložky Esri Maps v pásu karet.

Doplněk COM