Vizualizace časových dat v ArcGIS Pro

15. 5. 2019
  • Desktopový GIS

Video se věnuje přípravě a zobrazení dat s časovou složkou v aplikaci ArcGIS Pro. Ukazuje, jak filtrovat prvky na základě jejich časových údajů a jak pomocí animace sledovat vývoj jevu v čase.