Vlastní motivy pro Mapy s příběhem

16. 10. 2020
  • Webový GIS

Poměrně žhavou novinkou, která byla nedávno do Map s příběhem přidána, je vytvoření vlastního motivu, který pro ně umožňuje nadefinovat a použít vlastní styl. Následující funkcionalita je prozatím dostupná pouze v beta verzi a to jen pro Mapy s příběhem v rámci ArcGIS Online; ArcGIS Enterprise vytváření vlastních motivů zatím nepodporuje.

Do editoru pro tvorbu vlastního motivu se nejrychleji dostanete tak, že na stránce pro tvorbu nové Mapy s příběhem kliknete na svůj profil a vyberete možnost Motivy (Beta). Druhou možností, jak se dostat na stránku pro tvorbu motivů, je pak přejít v již založené Mapě s příběhem do nastavení Návrh a v sekci Motiv vybrat možnost Spravovat. Tlačítkem + Nový motiv spustíte editor.


Odkaz z nabídky v uživatelském profilu.


Odkaz z nabídky motivů v existující Mapě s příběhem.

V levé části editoru se nachází nabídka s parametry, které můžete změnit, a centrální část zabírá aktuální vzhled vzorové Mapy s příběhem. Veškeré změny, které v motivu provedete, jsou automaticky ukládány. V rámci vlastního motivu lze nastavit:

  • Barvy: Záhlaví a zápatí nabízí volbu pouze mezi černou a bílou barvou, avšak další parametry, jako jsou barva pozadí příběhu, zvýraznění a volitelné akcentní barvy, mají předpřipravené palety barev. Můžete si také zvolit vlastní barvu zadáním jejího platného hexadecimálního řetězce (např. kód #00FF00).
  • Typografie: Typ a barva písem, která jsou použita pro jednotlivé nadpisy a podnadpisy, text v odstavcích a případně ve vlastním podpisu. Nabídka písem je omezená, avšak stále se rozšiřuje. Paleta barev je v odstínech šedi, avšak i zde můžete použít kód vlastního barevného odstínu.
  • Tlačítka, citace a oddělovače: U všech tří nastavení máte na výběr ze tří možných vzhledů pro daný prvek. Opět je zde možnost použít vlastní barvu. Pokud tak neučiníte, použije se akcentní barva.
  • Logo: V rámci motivu můžete nastavit i logo.

Abyste vlastní motiv mohli použít ve svých Mapách s příběhem, je nutné ho nejprve publikovat. Jakmile tak učiníte, stačí už jen motiv vybrat v sekci Návrh dané Mapy s příběhem. V současné době mohou vlastní motivy používat pouze jejich autoři, ale brzy bude možné téma sdílet i s ostatními kolegy.