Výběr nových geoprocessingových nástrojů v ArcGIS 10.2.1

8. 12. 2014
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Upravit pole (Alter Field) 

Tento nástroj umožňuje přejmenovat vybrané pole v atributové tabulce či změnit jeho alias. Změny lze provést pouze u tříd prvků a tabulek uložených v geodatabázi. Nástroj se nachází v toolboxu Správa dat a sadě nástrojů Pole v tabulkách.

Přidat atributy geometrie (Add Geometry Attributes)

Do vstupní třídy prvků přidá tento nástroj nové pole, do kterého budou vypočteny prostorové a geometrické charakteristiky či umístění prvku, jako je délka, plocha či souřadnice X, Y, Z a M. Nástroj se nachází v toolboxu Správa dat a sadě nástrojů Prvky (Vektorová data).

Zjistit změny prvků (Detect Feature Changes)

Tento nástroj porovná upravenou třídu prvků s původní třídou prvků a dojde k vytvoření nového výstupu, ve kterém jsou označeny změny, ke kterým u opravené třídy prvků došlo. Výstupní prvek obsahuje atribut CHANGE_TYPE, který může obsahovat následující hodnoty:

  • S – došlo k prostorové změně prvků. Například upravený prvek se skládá ze dvou segmentů, zatímco původní prvek se skládá pouze z jednoho.
  • A – došlo ke změně atributů u porovnávaných prvků. Je potřeba vyplnit Pole porovnání pro daný atribut.
  • SA – došlo k oběma výše uvedeným změnám najednou.
  • NC – u prvku nedošlo k žádné změně.
  • N – byl vytvořen nový prvek v porovnání s původní třídou prvků.
  • D – prvek byl odstraněn v porovnání s původní třídou prvků.

Nástroj se nachází v toolboxu Správa dat a sadě nástrojů Porovnávání dat. Pro spuštění toho nástroje je potřeba ArcGIS for Desktop Advanced.

Detailní popis všech nových nástrojů je uveden v nápovědě k ArcGIS for Desktop.