Výběr ze zajímavých nových nástrojů ArcToolbox verze 10

22. 12. 2010
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.3

ArcToolbox verze 10 přináší 140 nových nebo upravených nástrojů pro práci s daty. Protože se jedná o poměrně velké množství vybíráme malý vzorek zajímavých nástrojů, které by neměly být přehlédnuty.

Najít identické prvky (Find Identical) - Správa dat - Obecné

Nástroj pro identifikaci identických hodnot nebo polí. Výstupem je tabulka, podle které lze duplicitní hodnoty najít. Pokud je v nástroji specifikováno pole 'Shape', budou porovnávány geometrie jednotlivých prvků - funkci lze proto použít jak pro hledání atributových duplicit, tak duplicit geometrických.

Smazat identické prvky (Delete Identical) - Správa dat - Obecné

Nástroj smaže ve třídě prvků záznamy, které mají identické hodnoty v seznamu definovaných polí. Pokud je definováno pole 'Shape!, budou smazány geometricky identické prvky.

Rastry na video (Raster To Video) - Konverzní nástroje - Z rastru

Vytvoří video soubor ze sady obrázků. Pro konverzi lze vybrat ze škály kodeků komprese videa, která se může lišit podle vlastností počítače.

Změnit verzi (Change version) - Správa dat - Verzování

Provádí změnu verze, ke které je vstupní vrstva aktuálně připojena. Nástroj provádí změnu pouze vždy pro konkrétní vrstvu a nemá vliv na verzi, která ke je uživatel aktuálně připojen a využívá třídy prvků nebo tabulky.

Vytvořit graf (Make Graph) - Správa dat - Grafy

Nástroj pro vytvoření grafu podle předlohové šablony nebo existujícího grafu.

Uložit graf (Save Graph) - Správa dat - Grafy

Nástroj pro uložení grafu jako obrázkového nebo vektorového souboru (bmp, gif, jpg, png, pcx, svg, pdf, eps, emf, wmf).

Vytvořit soubor připojení ArcSDE (Create ArcSDE Connection File) - Správa dat - Pracovní oblast

Vytvoří ArcSDE soubor připojení pro využití v rámci připojování do ArcSDE geodatabází.

 

Autor: Petr Čejka