Vyhledání symbolu a nové možnosti při práci se symbolikou v ArcGIS 10

8. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Systém ArcGIS obsahuje řádově stovky symbolů uložených v rámci různých stylů. Při ukládání symbolu do vlastního stylu si lze povšimnout nové položky s názvem Klíčová slova. Zapsání klíčových slov (oddělených vzájemně středníkem) lze následně využít k funkci vyhledání symbolu. I všechny základní symboly mají tato klíčová slova k dispozici. Pro vyhledání symbolu stačí otevřít okno Výběr symbolů a do úvodní položky označené Zde zadejte název pro vyhledání zapsat požadovaný výraz. Získáme symboly odpovídající dotazu bez nutnosti zdlouhavého procházení jednotlivými styly.

U standardně dostupných symbolů v ArcGIS Desktop 10 nelze klíčová slova měnit. Tyto styly lze rozeznat šedivým symbolem obálky ve Správci stylů. Pokud však symbol vybereme a přeuložíme jej do vlastního uživatelského stylu, můžeme provést úpravu těchto klíčových slov (zároveň při přeuložení dojde k automatickému překladu těchto klíčových slov).


Vyhledávání symbolu

Autor: Petr Čejka