Vytvoření a použití vlastní uživatelské role na ArcGIS Online

10. 5. 2018
 • Webový GIS

Každý uživatel na ArcGIS Online má administrátorem organizace přiřazenou roli a úroveň, které definují jeho práva. Tímto způsobem lze omezit přístup ke konkrétním úkonům danému uživateli, případně skupině uživatelů.

Například je možné určité skupině uživatelů zakázat používání prémiového obsahu, jako jsou prostorové nebo síťové analýzy. Toto nastavení dokonce ovlivní i některé nástroje v ArcGIS Pro, které využívají z ArcGIS Online prémiová data a analýzy. Použití těchto nástrojů obvykle spotřebovává kredity, a tak jejich omezení může být při široké uživatelské základně vhodné.

Typy oprávnění

Oprávnění jsou rozdělena do dvou hlavních skupin – Obecná oprávněníAdministrátorská oprávnění. Tyto dvě hlavní skupiny se následně dělí do jednotlivých tematických kategorií. Podrobný popis jednotlivých kategorií a oprávnění se zobrazí, pokud na danou položku umístíme kurzor myši.

Vytvoření vlastní uživatelské role

 • Přejdeme na ArcGIS Online a přihlásíme se jako Administrátor organizace. (Vytvářet uživatelské role může pouze uživatel s oprávněním Administrátor.)
 • Přejedeme do záložky Organizace – Upravit nastavení.
 • Přejdeme na záložku Role a stiskneme tlačítko VYTVOŘIT ROLI.

 • V horní části zadáme Název role, Popis a vybereme roli nebo šablonu, na které bude nová role založena. V této části je také možné zvolit Minimální úroveň, jakou musí mít pojmenovaný uživatel pro přidělení vytvořené role. Pokud v této části například vybereme úroveň 1, uživatel je omezen nejen rolí, ale také úrovní. 
 • Ve spodní části vybereme jednotlivá Oprávnění, případně kategorie oprávnění. V ukázkovém příkladu je šablona založena na roli Vydavatel, je mu však odebráno oprávnění na používání prémiového obsahu, naopak je mu přidáno právo k prohlížení informací na uživatelských účtech v rámci organizace.

Přiřazení role uživateli, případně skupině uživatelů

 • Přejdeme na ArcGIS Online a přihlásíme se jako Administrátor organizace.
 • Přejedeme do záložky Organizace Upravit nastavení.
 • Přejdeme na záložku Role a stiskneme tlačítko PŘIŘADIT ROLE.

 • V horní části můžeme vyhledávat členy organizace. Ti se následně zobrazí v levém panelu Členové. Kliknutím přidáme člena do seznamu pro přiřazení role, případně můžeme přidat všechny členy tlačítkem Přidat vše.

 • V druhém okně vybereme Roli, kterou vybraným uživatelům budeme přiřazovat, a vše potvrdíme tlačítkem Přiřadit.

Autor: Adam Chrumko