Vytvoření kompozice mapy z ArcGIS Online na lokální instalaci ArcGIS Server

13. 12. 2011
  • Serverový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Kompozice sama o sobě je představována textovým zápisem ve formátu JSON. Definici je tedy možné sestavit i ručně. Nejlepší volbou je ale sestavit definici pomocí portálu ArcGIS Online a následně ji uložit na vlastní ArcGIS Server v uzavřené síti. Předpis JSON veřejně přístupné mapové kompozice lze zobrazit na adrese:

http://www.arcgis.com/sharing/content/items/<id mapy>/data?f=pjson

kde prvek <id mapy> odpovídá jednoznačnému identifikátoru mapové kompozice na ArcGIS Online. Takto zobrazený JSON je možné zkopírovat a přímo umístit do pole Text webového formuláře ArcGIS Serveru 10 na URL: http://<server>/arcgis/Mobile/Admin/MobileWeb/Maps/addItem. Je vhodné vyplnit i další informace. Takto vzniklá mapa je následně dostupná z interních klientů ArcGIS Serveru a může tak sloužit pro jakýkoliv mash-up vnitřních služeb.

Výše uvedený postup předpokládá, že existuje alespoň jeden počítač, na kterém je dostupný jak internet, tak přístup k vnitřní síti. Pokud není možné ani toto splnit, připravte kompozici na ArcGIS Online z veřejně dostupných služeb stejného typu a počtu. Následně při přenosu předpisu JSON lze odkazy na vrstvy mapy upravit podle svých potřeb.