Vytvoření vrstvy prvků (feature layer) v libovolném souřadnicovém systému na ArcGIS Online

4. 3. 2020
  • Webový GIS

Vytvoření vrstvy na ArcGIS Online dnes již patří ke standardní a často využívané funkcionalitě. Vytvořit takovou vrstvu (a tím i hostovanou službu) můžeme na záložce Obsah kliknutím na tlačítko +Vytvořit. Zde můžeme vytvářet vrstvy prvků, ať už bodové, polygonové nebo liniové, v souřadnicovém systému WGS84.

Pokud však chceme založit vrstvu (a tím i službu) na ArcGIS Online v jiném souřadnicovém systému, musíme využít funkcionality aplikace Developers. Tu můžeme najít pod tlačítkem aplikací vedle našeho profilu. Klikneme tedy na aplikaci Developers.

Dostaneme se do aplikace Developers a v pravém horním rohu vedle jména můžeme pod tlačítkem kliknout na New Layer.

V prvním kroku se můžeme rozhodnout, zda budeme vytvářet vrstvu prázdnou, nebo z existujícího souboru. Pokud zvolíme existující soubor, vrstva se založí podle námi zvoleného souboru CSV, GeoJSON, geodatabáze nebo shapefile z lokálního úložiště.

Pokud zvolíme Create an empty layer, můžeme celou vrstvu nadefinovat. Vybereme název vrstvy, můžeme upravit Service Name dané vrstvy a zvolíme vhodné tagy pro lepší dohledání naší vrstvy. Vybereme typ geometrie a souřadnicový systém. Přestože na ArcGIS Online obvykle využíváme data ve WGS84, můžeme například zvolit souřadnicový systém EPSG 5514, tedy S-JTSK / Krovak East North. Následně již můžeme nakonfigurovat samotná atributová pole. Lze využít domény, kódované hodnoty i tzv. range values. V posledním kroku máme možnost povolit nad službou přílohy, nastavit sdílení vrstvy a zapnout editaci, případně sledování editací.

Celý proces dokončíme kliknutím na Create Layer. Vrstva se založí a kliknutím na View in ArcGIS Online se vrátíme zpátky do ArcGIS Online na námi nově založenou vrstvu v souřadnicovém systému 5514.

Autor: David Novák