Vytvoření webové mapy na ArcGIS.com s použitím parametrů v URL

2. 1. 2012
  • Serverový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Obvyklý způsob tvorby webové mapy spočívá v nastavení pomocí internetového prohlížeče, vybráním podkladové mapy a postupným přidáváním dalších služeb do mapové kompozice. Mapovou kompozici je ale možné zobrazit i pomocí správně sestavené URL. Tento způsob je možné využít při automatickém generování mapové kompozice i při požadavku zobrazit mapu podle přání uživatele.

Základní URL je tvořena odkazem na ArcGIS Online Viewer na adrese:

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html

K této základní adrese je možné připojit dále uvedené parametry. Základní adresa je od parametrů oddělena znakem otazník (?) a jednotlivé parametry se oddělují znakem and (&):

webmap Tento parametr otevře existující mapovou kompozici z ArcGIS Online. Každé z kompozic je přidělen jednoznačný identifikátor, který je možné zjistit z URL při otevření mapy. Parametr webmap nemá smysl kombinovat s žádným jiným dále uváděným.
basemapUrl Tento parametr slouží pro nastavení podkladové mapy v mapové kompozici. Jeho hodnotou je přímo REST URL dané mapové služby.
url Pomocí tohoto parametru lze v mapové kompozici nastavit operační vrstvu. Stejně jako v předchozím případu, i zde se jako hodnota zadá URL REST rozhraní služby.
services Do hodnoty tohoto parametru lze vložit identifikační číslo mapové služby na portálu ArcGIS Online. Toto číslo je mapové službě přiděleno při uložení služby uživatelem do databáze ArcGIS Online.
center Parametr určuje, na jaké souřadnici bude mapa při zobrazení umístěna. Souřadnice středu mapy se zadává jako „X,Y,WKID“. Je tedy možné zadat střed i v jiném souřadnicovém systému, než je zobrazovaná mapová kompozice.
level Parametr určuje, v jaké měřítkové úrovni statické mapové služby se má mapa zobrazit. Jako hodnota se uvede označení jedné z úrovní statické mapové služby.
extent Tento parametr může svým významem nahradit parametry center a level. Je možné zadat výřez mapy ve formátu „XMin,YMin,XMax,YMax,WKID“. Jedná se tedy o dolní levý roh a horní pravý roh výřezu mapy.

 

Pro úplnost je jistě vhodné uvést několik příkladů: