Využití hypertextových odkazů v pop-up oknech ArcGIS Pro a ArcGIS Online

3. 5. 2019
 • Desktopový GIS
 • Webový GIS
 • ArcGIS Pro 2.3

ArcGIS Pro umožňuje přidávat hypertextové odkazy do pole v atributové tabulce, a tím je i zobrazovat v pop-up okně daného prvku. Díky hypertextovým odkazům následně můžeme jedním kliknutím přistupovat k dokumentům, multimediálnímu obsahu nebo webovým stránkám.

Vytvoření jednoduchého hypertextového odkazu

 1. V tabulce obsahu si otevřeme atributovou tabulku vrstvy, do které chceme hypertextové odkazy přidat.
 2. Klikneme na tlačítko Přidat pro přidání nového pole tabulky.
 3. Nové přidané pole pojmenujeme a jako datový typ zvolíme Text.
 4. Na panelu Pole následně musíme provedené změny uložit.
 5. Do atributového pole následně zkopírujeme požadovanou URL adresu.
 6. Na panelu Upravit následně uložíme změny v atributové tabulce.

Konfigurace pop-up okna včetně přidání obrázku

 1. V tabulce obsahu klepneme pravým tlačítkem na vrstvu, u které chceme konfigurovat pop-up okno, a zvolíme Konfigurovat vyskakovací okna.
 2. V panelu Konfigurovat vyskakovací okna odstraníme prvek Pole a přidáme prvek TextObrázek.
 3. Nejprve začneme editovat text vyskakovacího okna. Napíšeme libovolný text, který bude odkazovat na URL odkaz, označíme jej a zvolíme možnost hypertextový odkaz. Ve vlastnostech odkazu následně jako URL zadáme název atributového pole s odkazem. V našem případě tedy {Hyperlink}. Popis odkazu se nám již vyplnil podle označeného textu.
 4. Vrátíme se zpět a začneme editovat prvek Obrázek. V možnostech obrázku vložíme do pole Zdroj URL odkaz na obrázek. Využít můžeme i možnost Hypertextový odkaz. Pokud jej vyplníme, po kliknutí na obrázek se otevře jeho cíl – například webová stránka.
 5. Výsledné okno může v ArcGIS Pro (nebo na ArcGIS Online) vypadat například následujícím způsobem:
Autor: David Novák