Využití katalogového okna v ArcMap 10

6. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Výhodou katalogového okna jsou kromě vlastní funkčnosti aplikace ArcCatalog i dvě nové ikony: Přejít do domovské složkyPřejít do výchozí geodatabáze. Domovskou složkou se rozumí takový adresář, ve kterém je uložen aktuálně používaný mapový projekt. Kliknutím na tuto ikonu budeme okamžitě přesunuti do domovské složky, která je udržována vždy na vrchu katalogového stromu. Protože je domovská složka určena mapovým dokumentem (.mxd), může být výhodné mít uložena i zdrojová data v rámci této složky. Ikona Přejít do domovské složky se vyskytuje v rámci systému ArcGIS i v jiných oknech (např. v okně Přidat data).

Naproti tomu pojem výchozí geodatabáze představuje uživatelem nebo systémem určenou geodatabázi, do které se automaticky nastavují cesty výstupní třídy prvků v nástrojích geoprocessingu. Výchozí geodatabáze je vázána vždy ke konkrétnímu mapovému projektu. Pokud není v mapovém projektu stanovena výchozí geodatabáze, je jako výchozí využívána souborová geodatabáze v uživatelském profilu <profil>\Documents\ArcGIS\Default.gdb. Výchozí geodatabázi je možné nastavit kliknutím na pravé tlačítko myši nad danou geodatabází a výběrem položky Nastavit výchozí geodatabázi (Make Default Geodatabase) z kontextové nabídky. Tato volba je dostupná pouze v katalogovém okně v aplikaci ArcMap (není k dispozici v aplikaci ArcCatalog).

 

Autor: Petr Čejka