Využití kotvy v editačních nástrojích ArcGIS Pro

16. 1. 2020
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS Pro 2.3
  • ArcGIS Pro 2.4

Pokud chceme usadit nové prvky na správné místo, využijeme některé editační nástroje ArcGIS Pro. K dispozici jich je celá řada, my se však zaměříme na nástroje využívající takzvané kotvy (Anchor). Bude se jednat o nástroj upřesňující polohu prvku (Přesunout), nástroj otáčející prvky (Otočit) a nástroj měnící velikost prvku (Změnit velikost).

Pokud prvek umísťujeme na přesnou polohu mezi ostatní prvky, jako jsou stavby nebo parcely, často využíváme přichytávání neboli Snapping. U výše zmíněných nástrojů dochází k přichytávání ke žluté kotvě, která je standardně umístěna do těžiště prvku.

Pokud chceme kotvu přesunout, je třeba podržet klávesu Ctrl a kotvu přesunout, nebo stačí jen kliknout na požadované místo se stisknutou klávesou Ctrl. V praxi kotvu umisťujeme obvykle do rohu prvku a díky přichytávání následně prvek připojíme na konkrétní vertex sousedícího prvku se stoprocentní přesností.

U nástrojů, jako je Otočit nebo Změnit velikost, je často vhodné využít druhou kotvu. První kotvu přesuneme dle výše zmíněného postupu pomocí klávesy Ctrl a druhou umístíme do námi zvoleného místa pomocí tlačítka S. Tímto postupem tak můžeme zvětšit prvek na přesnou velikost, případně prvek díky přichytávání korektně natočit.

 

Autor: David Novák