Využití mapového prohlížeče v aplikacích Story Map

15. 2. 2018
  • Webový GIS

Prohlížeč map je primárně využíván v prostředí ArcGIS Online a Portal for ArcGIS. Jedná se o nástroj určený ke konfiguraci mapy, stylu jejího vykreslení, prohlížení dat a vytváření analýz. Mimo to lze funkcionalitu a výhody prohlížeče map využít i přímo v šabloně Story Map.

V následujících krocích se dozvíte, jak na to.

  • Vytvoříme webovou mapu a uložíme ji do našeho obsahu pomocí tlačítka Uložit nebo Uložit jako.
  • Klepneme na tlačítko Sdílet a ve střední části okna nalezneme odkaz na mapu, který si zkopírujeme. Musíme se také ujistit, že webovou mapu i všechny její vrstvy sdílíme veřejně – zaškrtnutím možnosti Kdokoli (veřejně).

Mapový prohlížeč v prostředí Story Map

  • Otevřeme Mapu s příběhem a přidáme zkopírovaný odkaz jako novou záložku nebo případně novou část – to podle šablony, ve které je aplikace tvořena (v ukázce je šablona Map Series). (Ačkoli různé šablony map s příběhem mají různé styly záložek, vždy však přidáváme položku jako Odkaz na webovou stránku.)

Mapový prohlížeč v prostředí Story Map

  • Po přidání odkazu klepnutím na Konfigurovat zvolíme, jak má být webová mapa zobrazena.

Mapový prohlížeč v prostředí Story Map

Obdobným způsobem lze zobrazit i libovolnou aplikaci. Výsledná mapa s příběhem pak může vypadat například takto:

Obdobným způsobem lze zobrazit i libovolnou aplikaci. Výsledná mapa s příběhem pak může vypadat například takto:

Autor: Adam Chrumko