Využití pohledů na prostorová data v (geo)databázích

16. 12. 2013
  • Další
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Jednoduše lze tedy složit dotaz, ve kterém se vyberou pouze obce, přes které vede železnice:

SELECT ID, Nazev, Shape, Trat FROM OBEC O JOIN ZeleznicniTrat ZT ON O.Shape.STIntersects(ZT.Shape)=1

a výsledná data zobrazit jako Query Layer v aplikaci ArcMap. Výhodná je dynamičnost takovýchto pohledů, kdy se dotaz s každým překreslením mapy znovu vykoná, a pokud mezitím došlo k nějakým změnám ve vstupních datech, jsou tyto změny reflektovány. Data jsou tak stále aktuální.

Stejný přístup k datům je možný i pokud se jedná o verzovaná data v geodatabázi. Jen je nutné si uvědomit, že změny jsou u verzovaných dat uloženy v samostatných tabulkách a je tedy potřeba k takovým vrstvám přistupovat pomocí verzovaných pohledů. Bude-li vrstva obcí z výše uvedeného příkladu verzována, stačí k jejímu názvu doplnit koncovku _EVW (defaultní koncovka verzovaných pohledů ve verzi 10.2) a rázem se jedná o pohled na aktuální stav dané vrstvy a ne pouze na její base tabulku bez provedených změn:

SELECT ID, Nazev, Shape, Trat FROM OBEC_EVW O JOIN ZeleznicniTrat ZT ON O.Shape.STIntersects(ZT.Shape)=1