Využití vyhledávacího okna v ArcGIS 10

22. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Zajímavostí verze ArcGIS 10 je nové okno Vyhledávání, jehož vzhled je podobný internetovému prohlížeči. Nutno zmínit, že toto okno nenahrazuje funkci Najít, která je v aplikacích ArcMap/ArcCatalog stále k dispozici, nýbrž se jedná o další z novinek aplikace. Zadáním výrazu pro vyhledání získáme výsledky odpovídající dotazu, které lze filtrovat na Mapy, Data, Nástroje nebo Vše. Získané výsledky fungují formou odkazů – klikneme-li na výsledek, otevře se nám v případě nástrojů příslušné dialogové okno, nebo v případě dat a map budou přidána data do tabulky obsahu, respektive otevřena příslušná mapa. Pokud si nejsme jisti konkrétním výsledkem, kliknutím na příslušný odkaz cesty ve spodním řádku výsledku budeme přesunuti do umístění, kde se vyhledaný objekt nachází. Pro správné využití nástroje vyhledávání musíme v možnostech definovat a zindexovat složky, které se mají prohledávat. Nová funkce vyhledávání navíc dobře integruje prostředí ArcGIS Desktop s ArcGIS Online.


Vyhledávací okno

Autor: Petr Čejka