Zablokování zaškrtávacího pole „Uložit jméno a heslo“ v dialogovém okně „Připojení prostorové databáze“

2. 1. 2012
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Vytvořte nový klíč (typu DWORD) s názvem: DisableUsernamePasswordCheckBox
v následujícím umístění registru:

ArcGIS 9.3.1
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Geodatabase\Settings

ArcGIS 10.0
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Desktop10.0\Geodatabase\Settings

Pokud v uvedené cestě v registrech nejsou k dispozici klíče ­Geodatabase\Set­tings, pak je ručně vytvořte.
Pro deaktivaci zaškrtávácího pole nastavte hodnotu klíče na 1. Nastavení 0 nebo jakékoli jiné hodnoty odpovídá výchozímu nastavení, kdy je zaškrtávací pole aktivní.