Zajímavosti aplikace ArcGIS Administrator

8. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2

Nenápadné, přesto zajímavé tlačítko se nachází v aplikaci ArcGIS Administrator (dříve Desktop Administrator). Po spuštění této aplikace se na úvodní stránce okna zobrazí informace o konfiguraci ArcGIS. Pod tímto oknem se nachází tlačítko Pokročilé nastavení. Pokud uživatel používá českou lokalizaci software, může v této nabídce zvolit, který jazyk se má pro aplikaci ArcGIS Desktop a ArcGIS Engine použít. V praxi to znamená, že pokud je nutné spouštět aplikaci v originálním anglickém rozhraní, stačí pod tímto tlačítkem zvolit jazyk zobrazení English a není nutné provádět odinstalaci české lokalizace, jako tomu bylo doposud v nižších verzích ArcGIS Desktop.

Zajímavosti aplikace ArcGIS Administrator

Autor: Petr Čejka