Zjednodušení práce pomocí interaktivního výběru prvků v ArcMap 10

13. 12. 2010
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Ke standardnímu nástroji Vybrat obdélníkem jsou v ArcGIS verze 10 doplněny 4 nové nástroje pro interaktivní výběr: Vybrat polygonem, lasem, kružnicí a linií.

Při použití nástrojů Vybrat linií nebo Vybrat polygonem je nutno potvrdit výběr dvojklikem nebo klávesou Enter. Naopak při použití nástrojů Vybrat lasem či Vybrat kružnicí je provedeno jedno kliknutí a výběr se provádí přidržením tlačítka myši a tažením kurzoru až je dosažen požadovaný rozsah. Při výběru pomocí kružnice může být užitečné využít klávesovou zkratku R, při které je uživatel dotázán na specifikaci konkrétního poloměru. Mimo to nástroje pro interaktivní výběr v ArcGIS 10 respektují nastavení přichytávání (i mimo editační režim).

 

Autor: Petr Čejka