Změna URL adres WMS služeb portálu CENIA

3. 3. 2011
  • Serverový GIS
  • Další
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Nová technologie

S přechodem na novou verzi geoportálu došlo také ke zpřístupnění nového rozhraní pro mapové klienty. Mapové služby z nového geoportálu je nyní možné přijímat přes tzv. rozhraní SOAP, což nejlépe využijí aplikace ArcGIS Desktop, ArcGIS Explorer a další. Tato komunikace je z hlediska načítání mapy rychlejší a má pro uživatele i jiné výhody, např. v podobě ucelenějších informací o mapových službách.

Pokud tedy používáte mapové služby geoportálu v programech ArcGIS Desktop, doporučujeme nahradit stávající připojení WMS služeb mapovými službami SOAP. Postupujte následujícím způsobem:

Vytvořte připojení k serveru geoportálu
Ze stromu aplikace ArcCatalog vyberte "GIS servery" a poté "Přidat ArcGIS Server". Vyberte volbu "Využívat služby GIS" a pokračujte tlačítkem "Další". Vyberte volbu "Internet" a do políčka zadejte adresu SOAP rozhraní geoportálu CENIA:

http://geoportal.gov.cz/arcgis/services

Dialog potvrďte tlačítkem "Dokončit".

Přidejte mapové služby do mapové kompozice
V seznamu GIS serverů se objevila nová položka geoportálu. Pokud rozbalíte nabídku, máte přístup ke všem službám, které geoportál CENIA nabízí. Nyní můžete tyto vrstvy přidat do mapy, například v ArcMap 10 přetažením dané mapové služby z katalogového okna do tabulky obsahu mapového dokumentu. Předchozí WMS služby doporučujeme z mapového dokumentu po nahrazení novými odstranit.

WMS služby

Ke stejným mapovým službám lze přistupovat i pomocí rozhraní WMS. Připojení k WMS je ovšem nutné zadávat jednotlivě pro každou službu. Adresa, na které jsou jednotlivé mapové služby dostupné, má následující předpis:

http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/services/CENIA/<nazev_sluzby>/mapserver/WMSServer

Název služby, kterým je nutné nahradit řetězec uvnitř výše uvedené adresy, je k nalezení na oficiálních stránkách geoportálu. Po získání kompletní adresy můžete postupovat tradičně, jako pro připojení jakékoliv jiné WMS služby.

Použití mapových služeb v ArcGIS Online

Díky využití rozhraní SOAP je nyní možné mapové služby z Národního geoportálu zobrazit v internetové prohlížečce dat ArcGIS Online.

Do tohoto prohlížeče lze mapové služby Národního geoportálu vložit následujícím způsobem:

1) zvolte možnost pod tlačítkem "Add" > "Add Layers",

2) v nabídce pole "In" zvolte možnost "ArcGIS Server",

3) do pole URL zadejte adresu Národního geoportálu ve tvaru http://geoportal.gov.cz/arcgis,

4) potvrďte tlačítkem "Go",

5) po malé chvilce se zobrazí seznam dostupných mapových služeb geoportálu.

Aby bylo možné mapové služby použít, je nutné přepnout mapovou kompozici do českého souřadnicového systému. Pro tento účel vyberte některou z podkladových mapových vrstev (například cenia_rt_automapycenia_rt_ortofotomapa_aktualni a podobně) a zvolte volbu "Use as Basemap".

Následně je již možné do mapové kompozice připojovat další služby z portálu CENIA. Je také samozřejmě možné zadat další veřejný mapový server a mapovou kompozici tak skládat z více zdrojů.

Registrovaným uživatelům umožňuje ArcGIS Online mapové kompozice ukládat a následně sdílet.

Vrstvy Národního geoportálu v internetové prohlížečce