Změna užívání Bing Maps v produktech ArcGIS k 31. 12. 2013

16. 12. 2013
  • Desktopový GIS
  • ArcGIS 10.0
  • ArcGIS 10.1
  • ArcGIS 10.2
  • ArcGIS 10.3

Po získání zmíněného licenčního klíče je následně možné využívat Bing Maps ve webových a mobilních aplikacích, v produktech ArcGIS for Server, ArcGIS web APIs, ve všech mobilních SDK (software development kit) a v ArcGIS Online.

Použití licenčního klíče Bing Maps v ArcGIS for Desktop záleží na příslušné licenční úrovni Desktop produktu:

  • ArcGIS 10.2 for Desktop obsahuje vestavěnou utilitu pro zadání licenčního klíče.
  • Uživatelé ArcGIS 10.1 for Desktop Service Pack 1ArcGIS 10.0 for Desktop Service Pack 5 si mohou nainstalovat patch pro použití licenčního klíče Bing Maps.
  • ArcGIS Desktop 9.3.1 nedisponuje nástroji, které by podporovaly tento způsob používání Bing Maps. Pro zachování možnosti využívání Bing Maps je nutné provést upgrade ArcGIS Desktop na vyšší verzi.