Změňte styl podkladových vektorových map Esri

24. 5. 2018
  • Webový GIS

Společnost Esri vydala nový nástroj ArcGIS Vector Tile Style Editor pro úpravu stylů Esri vektorových podkladových map. Tento nástroj je v současné době v beta verzi a je dostupný na webových stránkách ArcGIS for Developers po přihlášení se pod účtem ArcGIS Online.

Jak začít

  • Spustíme nástroj a nejprve vybereme, kterou mapu chceme upravovat. Je nutné volit z existujících vektorových podkladových map od společnosti Esri (např. Light Gray Canavas).
  • Kliknutím na Select Style začneme s úpravou stylu podkladové mapy.
  • V rámci editoru stylů můžeme editovat vše od výplně symbolu a textového symbolu až po písmo, aureolu, vzor, průhlednost nebo rozsah měřítek viditelnosti vrstvy.
  • Po dokončení se styly ukládají jako položky v obsahu na ArcGIS Online s jedinečným ID. Aplikace prohlížeč map nebo libovolná vlastní aplikace může poté odkazovat na položku pro zobrazení upravené podkladové mapy.

Návrhové nástroje

  • Quick Edit – vybereme všechny vrstvy a upravujeme jejich styl současně.
  • Edit by Color – vybereme a nahradíme barvu pro jednu nebo více vrstev.
  • Edit Layer Styles – vyhledáme jednu nebo více vrstev, u kterých chceme upravit styl.
  • Layer Editor – klikneme do mapy nebo seznamu vrstev pro detailní úpravu vrstvy.

Quick Edit

Layer Editor

Autor: Petr Čejka