Zobrazení příloh ve vyskakovacím okně

7. 1. 2020
  • Serverový GIS
  • Webový GIS

V jednom z přechozích článků jsme se věnovali využití hypertextových odkazů ve vyskakovacích oknech. Dnes si ukážeme, jak pomocí URL odkazů zobrazit ve vyskakovacím okně přílohy, které obsahuje publikovaná služba.

Abychom mohli přílohy zobrazit jako obrázky ve vyskakovacím okně, budeme postupovat následovně:

  • Vytvoříme nové atributy.
  • Využijeme URL adresu služby.
  • Nakonfigurujeme vyskakovací okna.

Tvorba nových atributů

Nejprve založíme dva nové atributy v hostované službě. To provedeme v podrobnostech položky na záložce Data, a to přepnutím se na část Pole. Oba atributy budou celočíselné, první bude obsahovat informaci o množství příloh a nazveme jej CountAttachments. Druhý atribut bude ID první přílohy u daného prvku a nazveme jej AttachID.

Následně se v datech položky přepneme na část Tabulka. Klikneme na sloupec CountAttachments a zvolíme Vypočítat. Pro výpočet využijeme jazyk Arcade a jeho novou funkci Attachments. Vzorec bude následující:

Count(Attachments($feature))

Jakmile je proces dokončen, přepneme se na záložku Vizualizace. Nyní budeme data filtrovat podle právě spočítaného atributu CountAttachments. Zobrazíme jen ty prvky, které obsahují alespoň jednu přílohu.

Vrstvu s tímto filtrem uložíme a přepneme se zpátky na záložku Data, kde provedeme výpočet druhého pole AttachID. Výraz bude opět v jazyce Arcade a bude následující: First(Attachments($feature)).ID

Po dokončení výpočtu se vrátíme na záložku Vizualizace a zrušíme dříve vytvořený filtr.

Nyní si otevřeme vrstvu v nové mapě, nebo ji přidáme do již existující mapy. Kliknutím na jeden z bodů a kliknutím na název přílohy si ji otevřeme v novém okně. Využijeme jej později.

Využití URL adresy služby

Vrátíme se zpět do webové mapy a nad naší vrstvou s přílohami zvolíme Více možnostíKonfigurovat vyskakovací okno.

V části Výrazy atributu klikneme na Přidat. Nyní napíšeme následující výraz:

var Part1 =       "https://services1.arcgis.com/b07SvhueCySkgG2e/arcgis/rest/services/Dreviny_diplomova_prace/FeatureServer/0/"    

 var ObjectID = $feature.OBJECTID

      var Part2 = "/attachments/"

      var AttachID = $feature.AttachID

      When($feature.CountAttachments > 0, Part1 + ObjectID + Part2 + AttachID, null)

URL v části Part1 je třeba nahradit vlastní částí URL odkazu z naší služby. Tu můžeme nalézt na dříve otevřené záložce prohlížeče s přílohou.

Takto vytvořený skript otestujeme tlačítkem Test. Jeho výsledkem by měla být složená URL adresa vedoucí k příloze vaší služby. Potvrdíme tlačítkem OK.

Nastavení vyskakovacího okna

Tím se vrátíme zpátky do konfigurace vyskakovacího okna. V části Vyskakovací okna s médii zvolíme Přidat a do vyskakovacího okna budeme chtít přidat Obrázek.

Můžeme zvolit vhodný nadpis a popis obrázku, nebo pole ponechat prázdná. Důležitá pro nás bude URL, kam pomocí tlačítka plus přidáme námi vytvořený vlastní výraz {expression/expr0}. Potvrdíme tlačítkem OK.

Následně celou konfiguraci vyskakovacího okna potvrdíme tlačítkem OK.

Nyní již po kliknutí na vybraný prvek vidíme jeho přílohu ve vyskakovacím okně.

Tento způsob zobrazovaní příloh má několik omezení:

  • Je možné zobrazovat pouze první přílohu u prvku.
  • Výpočet polí není dynamický. Pokud je přidán nový prvek, je třeba znovu spustit výpočty nad poli CountAttachments a AttachID.
  • Vrstva ve webové mapě musí být sdílena veřejně.
Autor: David Novák