Podpora

Upřesnit:
Verze

ArcGIS 10.0 SP4 (Desktop, Engine, Server) Spatial Join Tool Patch

Tato oprava řeší několik chyb týkajících se nástroje Připojení dat podle umístění (Spatial Join). Konkrétně se jedná o tyto tři chyby: Spuštění nástroje vyplní všechny hodnoty pole jako nulové (null); Použití nástroje v Model Builderu způsobí pád aplikace ArcMap; Aplikace ArcMap přestane pracovat při použití některých datových sad na platformě Windows 7. celý příspěvek

Petr Čejka 3. 5. 2012