Podpora

Upřesnit:
Verze

ArcGIS 10 (Desktop, Engine, Server) Raster Format Patch

Důležitý patch pro ArcGIS 10, který řeší potíže s rastry. Patch odstraňuje problém nesprávného umístění některých obrázků ve formátu TIFF z důvodů použití čárky jako desetinného oddělovače. Dále řeší problém pomalého procházení rastrových datových sad pomocí okna Katalogu nebo ArcCatalogu, je-li jich velký počet v jedné složce. celý příspěvek

Petr Čejka 8. 11. 2010